lunes, 19 de noviembre de 2007

Conspiracions antimonárquiques?La Monarquía representa un ordre preestablert d'origen natural o diví. Significa no sols que la seva legitimitat ens va donada per raons històriques i tradicionals, pel seu origen mateix de la nació que conforma un Estat, sinó també pels valors que li son innats, valors básics per a la convivència pacífica i ordenada de tota societat humana. Aquests valors, pel seu origen natural o, si es vol, diví, sín, en realitat, aliens a una base político-ideológica, encara que existeixen avui orientacions idelógiques que consideren a aquests valors propis de determinats sectors polítics.

La Institució Monárquica té, entre altres, alguns trats fondamentals de trascendència superior: la Unitat, la Justícia i la Llibertat. Dintre de valors com la unitat nacional i la llibertat hi ha l'estabilitat política, el respecte a la voluntat majorirària, la pau i la pluralitat.

Des de fa dinou [*1994] anys, Espanya gaudeix d'una estabilitat política exemplar, que tampoc s'ha vist perjudicada per un intent de cop d'estat, ans tot el contrari. Tot això gràcies a l'exemplar actuació del nstre Rei, que va saber guanyar-se per a Ell i per a tota Espanya, l'admiració i el prestigi a nivell mundial. La Corona, superior i aliena a tota lliuta política entre partits, ha sigut en tot aquest període la garantía que cap d'aquestes lluites polítiques hagi arribat a pertorbar l'estabilitat d'Espanya com a país i com a Estat.

Malauradament, sembla que existeixen sectors que no poden o no volen viure en pau i stabilitat. No soporten, sembla, que poguem viure en un ordre superior i elié a les seves voluntats conjunturals, els seus interessos creats - creats per a què? A aquests sectors els agradaria trencar la pacífica convivència de què gaudim, alterant no sols la vida a nivel local o regional, sino l'ordre institucional i el legat históric del nostre Reialme. Potser perque els resulta més còmode destruir que construir, es a dir, acabar amb el que hi ha i s'ha aconseguit pel benestar del poble i provocar a tot el país el caos i la desil·lusió, perquè això és el que fa divertida tota conspiració. A alguns polítics sembla que els diverteix més conspirar que solucionar problemes. Crea intriges é més fàcil que treballar en solucions pràctiques per a problemes de nivell "inferior": problemes dels ciutadans de peu.

Es trist haver de llegir a la premsa d'una "trama de conspiració republicana" - en què es basa? - o d'utilitzar el Rei" per a interessos polítics d'alguns dirigents. Tampoc cert diari madrileny, declaradament monárquic, té por a utilitzar el nom i l'imatge de S.M. El Rei en benefici desl seus lectors, jocs que obsessionen el seu director amb interessos un tant bizantins i posicions monàrquiques desequilibrades i monopolítiques.


És indubtable, i ens ho demostra l'actutut de la "gent del carrer", que el Rei i a Monarquía gaudeixen a Espanya d'un gran prestigi, d'una adhesió forta i un futur indubtable. Precisament en moments de certa agitació política, de desgast d'una de les institucions de nivell inferior a la de la Corona: el govern nacional, aquesta adhesió dels espanyols al seu Rei es fa més notable i fervorosa (recordeu la desfilada de la Guardia Civil a Madrid a mitjans de maig de 1994 a on es va aclamar S.M. El Rei i es va escridassar els membres del govern).


Les conspiracions que podem llegir als diaris aquests dies no tenen cap base lògica. No és sinó una priova més que molts dels polítics implicats no veuen la realitat socioeconòmica i es centren en activitats poc profitoses per al seu país, activitats que els suposen, segons manifesten frequentment quan es tracta de pujar les dietes, un sacrifici mal compensat peró que estan disposats a fer pel bé i progrès d'Espanya.


Si estimessin realment aquest Regne d'Espanya i el poble que el composa, no posarien en joc la seva existència i la seva raó de ser: la seva Monarquía representada per Sa Majestat El Rei d'Espanya.


(Editorial publicat en Monarquía Europea Nº 1 (10) Año I (IV), edició especial en valencià. Nov 1994, subvencionat per a la Generalitat Valenciana)

No hay comentarios: